Све вести

ЛИСТ ДЛХЕ, maj 2014. године


01.05.2014

ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
«ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ» ДОО БАЈИНА БАШТА
Месец мај 2014. године (преузимање Листа ДЛХЕ)

Из ХЕ „Бајина Башта“ - Видљиви резултати ревитализације


29.04.2014

Поуздан рад сва четири ревитализована агрегата ХЕ „Бајина Башта“ и коначно добар доток Дрине даје највећу дневну производњу ове електране од њеног пуштања у рад 1966. године.

Нова снага у „Међувршју“


08.03.2014

Додатни агрегат снаге 600 киловата у Хидроелектрани „Међувршје“ пуштен је у рад 08.03.2014. На тај начин обележено је и 60 година рада Хидроелектрана „Електроморава", које су део Привредног друштва „Дринско-Лимске ХЕ“.

Пети агрегат у ХЕ „Међувршје”


14.02.2014

Монтажа при крају, ускоро пуштање у радМонтажни радови на додатном агрегату од 600 киловата у ХЕ „Међувршје” приводе се крају. Припремају се испитивања и тестови који треба да потврде пројектоване карактеристике. Пуштање агрегата у рад предвиђено је у првих десет дана марта.

Из ХЕ „Зворник“


11.02.2014

Договор за ревитализацију - После дужег времена испунили су се услови за реализацију пројекта ревитализације и модернизације ХЕ „Зворник“. Састанак са свим извођачима, испоручиоцима опреме, стручним тимом и консултантима, на коме су договорени основни принципи функционисања реализације пројекта одржан је јуче у ХЕ „Зворник“.

news bottom right cube