Пети агрегат у ХЕ „Међувршје”
14.02.2014

Монтажа при крају, ускоро пуштање у рад - Монтажни радови на додатном агрегату од 600 киловата у ХЕ „Међувршје” приводе се крају. Припремају се испитивања и тестови који треба да потврде пројектоване карактеристике. Пуштање агрегата у рад предвиђено је у првих десет дана марта.
Због обезбеђења биолошког минимума, у току сушних периода, вода из језера ХЕ „Међувршје” биће претворена у енергију, што је и јединствен задатак на нивоу ПД „Дринско-Лимске ХЕ”. Просечна годишња производња електричне енергије овог петог агрегата у ХЕ „Електроморава” биће 1,7 милиона киловат-часова.

« Back