Све вести

IX Спортски сусрети радника Привредних друштава за производњу хидроелектричне енергије


26.06.2013

IX Спортски сусрети Од 20. До 23. Јуна у Бајиној Башти одржани су 9. Спортски сусрети радника привредних друштава за производњу хидроелектричне енергије, на којима је учествовало 240 радника Привредних друштава ХЕ „Ђердап“ и „Дринско – Лимске ХЕ“ у девет спортских дисциплина.

ЛИСТ ДЛХЕ, maj 2013. године


01.05.2013

ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

«ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ» ДОО БАЈИНА БАШТА

Месец мај 2013. године (преузимање Листа ДЛХЕ)

ЛИСТ ДЛХЕ, новембар 2012. године


01.11.2012

ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

«ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ» ДОО БАЈИНА БАШТА

Месец новембар 2012. године (преузимање Лист ДЛХЕ)

ЛИСТ ДЛХЕ, мај 2012. године


01.05.2012

ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

«ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ» ДОО БАЈИНА БАШТА

Месец мај 2012. године (преузимање Листа ДЛХЕ)

ЛИСТ ДЛХЕ, новембар 2009. године


16.11.2009

ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
«ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ» ДОО БАЈИНА БАШТА
Месец новембар 2009. године (преузимање Листа ДЛХЕ)

news bottom right cube