Све вести

Ревитализација ХЕ „Бајина Башта“ - Четврти агрегат у пробном раду


15.08.2013

Четврти агрегат у пробном раду - После испитивања која су урађена у протеклих месец дана, добијене су пројектоване карактеристике и резултати, тако да је 14.08. у 16:30 часова ревитализовани агрегат Х4 у ХЕ „Бајина Башта“ кренуо у једномесечни пробни рад.

ХЕ „Бајина Башта“ - Стигао нови блок-трансформатор за агрегат Х3


08.08.2013

Стигао нови блок-трансформатор за агрегат Х3 - На градилиште ХЕ „Бајина Башта“ 08.08.2013. је из Немачке успешно допремљен нови блок-трансформатор снаге 112 MVA за агрегат Х3. Овај агрегат пуштен је у рад са старим трансформатором због хаварије која се десила прошле године на трансформатору који је израдио „Минел“.

ХЕ „Бајина Башта“ - Синхронизован четврти агрегат


01.08.2013

Синхронизован четврти агрегат - Ревитализовани четврти агрегат у ХЕ „Бајина Башта“ успешно је синхронизован 31. 07. 2013. на мрежу електроенергетског система.

Потписан уговор за рехабилитацију хидроелектране „Зворник“


01.08.2013

Подмлађивањем до веће снаге и производње - Александар Обрадовић, в.д. генералног директора „Електропривреде Србије“, Мијодраг Читаковић, директор Привредног друштва „Дринско – Лимске хидроелектране“ и Леополд Хенингер, председник борда директора компаније „Voith hydro“, потписали су 30. Jula 2013. уговор, вредан 63,7 милиона евра, за рехабилитацију хидроелектране „Зворник“.

Из ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ - Искористити сваку кап


25.07.2013

Искористити сваку кап - На предлог стручњака Привредног друштва „Дринско-Лимске ХЕ“ покренута је иницијатива да се за сушне периоде, када је потребно обезбедити биолошки минимум протока воде преко бране, у ХЕ „Међувршје” направи идејно решење за мали хидроагрегат снаге 600 киловата, чија би просечна годишња производња електричне енергије била 1.700.000 киловат-часова.

news bottom right cube