Из ХЕ „Зворник“
11.02.2014

Договор за ревитализацију - После дужег времена испунили су се услови за реализацију пројекта ревитализације и модернизације ХЕ „Зворник“. Састанак са свим извођачима, испоручиоцима опреме, стручним тимом и консултантима, на коме су договорени основни принципи функционисања реализације пројекта одржан је јуче у ХЕ „Зворник“.

Састанку су присуствовали представници главног извођача „Voith hydro“, подизвођачи - Институт „Михајло Пупин“, „Гоша Монтажа“ и „Елнос“, консултанти, представници „Електропривреде Србије“ и ПД „Дринско-Лимске ХЕ“. На састанку је инвеститор захтевао да испоручилац опреме достави детаљан временски план активности на реализацији пројекта, усклађен са новим терминима ступања Уговора на снагу. Након вишечасовног састанка, сви учесници су обишли ХЕ „Зворник“, упознали се са локацијама на самом градилишту, локацијама за одлагање опреме и пословним простором.

« Back