Нова снага у „Међувршју“
08.03.2014

Додатни агрегат снаге 600 киловата у Хидроелектрани „Међувршје“ пуштен је у рад 08.03.2014. На тај начин обележено је и 60 година рада Хидроелектрана „Електроморава", које су део Привредног друштва „Дринско-Лимске ХЕ“.
Пуштању у рад агрегата, који ће производити 1,7 милиона киловат-сати годишње, присуствовали су Ивица Дачић, председник Владе Србије, Дејан Труифуновић, помоћник министра енергетике, развоја и заштите животне средине и члан Надзорног одбора „Електропривреде Србије“, проф. др Аца Марковић, председник Надзорног одбора ЕПС-а, Александар Обрадовић, в. д. директора ЕПС-а, као и представници пословних партнера. Инвестиција је била вредна 700.000 евра и финансирана је из средстава ЕПС-а и ПД „Дринско-Лимске ХЕ“, док је главни извођач радова био „АТБ Север“ из Суботице.

- Енергетика је једна од великих развојних шанси за Србију. Привреда је осиромашена, нужни су нам инвеститори, а енергетски сектор заједно са другим сродним делатностима може да има улогу покретача – објаснио је Дачић. - Потребно је створити правне оквире да би се енергетски сектор још више подстакао, а морамо имати више поверења у домаће фирме, јер су домаћа предузећа изградила овај агрегат у Међувршју.
Помоћник министра за енергетику Дејан Трифуновић рекао је да Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине подржава пројекте попут овог и да је хидроелектрана „Електроморава" пример домаћинског понашања.
- На више од 100 локација граде се мале електране, а изградња капацитета који користе обновљиве изворе није само међународна обавеза, већ и начин да се упосле људи. Циљ је да ЕПС буде регионални лидер у области у којој послује – рекао је Трифуновић.
Према речима Александра Обрадовића, в.д. директора „Електропривреде Србије", нови агрегат у ХЕ „Међувршје“ је веома важан пројекат, а посебно зато што су на њему радиле домаће фирме.
- „Електропривреда Србије“ планира велике инвестиције и развој обновљивих извора енергије, а посебно треба истаћи да је ЕПС у прошлој години било једно од најпрофитабилнијих у Србији - најавио је в.д. директора ЕПС-а.
Председник Надзорног одбора ЕПС-а проф. др Аца Марковић рекао је да је ЕПС у прошлој години имао рекордну производњу од 37,4 милијарди киловат-сати, те да је извоз електричне енергије у 2013. години достигао 3,3 милијарде киловат-сати.
Миодраг Читаковић, директор ПД „Дринско-Лимске ХЕ“, је истакао да је пројекат изградње додатног агрегата покренут пре годину и по како би се искористио капацитет Велике Мораве у периодима малих дотока. Он је истакао да је улога тог агрегата да када су велике воде узима део воде из акумулације и прави додатне киловат-сате.
- Овај агрегат има снагу само 600 киловата, али сваки киловат у електроенергетском систему злата је вредан - нагласио је Читаковић.

« Back