Контакт

 

Oгранак “Дринско-Лимске” хидроелектране Бајина Башта
Управна зграда - Трг Душана Јерковића бр. 1, 31 250 Бајина Башта
031 590 900 централа
031 590 950 централа Перућац


Објекат “Лимске ХЕ”
Управна зграда - Трг Војводе Бојовића бр. 4, 31 320 Нова Варош
033/61-689 централа


Објекат ХЕ “Зворник”
Краља Петра I бр. 40, 15 318 Мали Зворник
015/471-533 централа


Објекат ХЕ “Електроморава”
Управна зграда - Господар Јованова 24, 32 000 Чачак
032/221-735 централа