Из ХЕ „Бајина Башта“ - Видљиви резултати ревитализације
29.04.2014

Поуздан рад сва четири ревитализована агрегата ХЕ „Бајина Башта“ и коначно добар доток Дрине даје највећу дневну производњу ове електране од њеног пуштања у рад 1966. године.

До ревитализације ХЕ „Бајина Башта”, у најбољим хидролошким условима, могла је остварити максималну дневну производњу од 8,64 милиона киловат-сати, а по завршеној ревитализацији остварена је максимална дневна производња од 9,871 милиона киловат-сати на прагу електране. То је повећање равно једном новом агрегату снаге 50 мегавата.
Уз добру координацију рада акумулационих и проточних хидроелектрана у сливу Дрине, знатно је поправљено стање свих акумулационих хидроелектрана уз истовремено спречавање штета од поплава у сливу Дрине и њених притока. Сви агрегати су погонски спремни и раде максималним капацитетом, а резултат је повећано остварење планова производње који су до 17. априла били близу историјског минимума. Сада су ти планови већ на нивоу 87 одсто плана са добрим изгледима да се приближе планираном остварењу.

« Back