O нама

 

На овој страници можете сазнати све информације везане за главне карактеристике Oгранка  "Дринско-Лимске" хидроелектране.

 

У скраду са статусним промената предвиђеним Програмом реорганизације "Електропривреде Србије", на који је Влада Србије дала сагласност 27. новембра 2014. године у матично предузеће Јавно предузеће "Електропривреда Србије" од 1. јула припојена су привредна друштва за производњу угља и енергије "Хидроелектране Ђердап", "Дринско-Лимске хидроелектране", "ЕПС Обновљиви извори", "Термоелектране Никола Тесла", "Термоелектране-копови Костолац", "Панонске Термоелектране-Топлане" и Рударски басен "Колубара".

 

Матично предузеће ЈП ЕПС од 1. јула је и оснивач зависног привредног друштва "ЕПС Дистрибуција", који чине досадашња привредна друштва "Електровојводина", "Електродистрибуција Београд", "Електросрбија", "Југоисток" и "Центар".

 

Зависно провредно друштво "ЕПС Снабдевање", чији је оснивач, такође, ЈП ЕПС, задужено је за јавни и комерцијално снабдевање електричном енергијом.