О Лимским хидроелектранама

 

Од свог изворишта до ушћа у Дрину, Лим протиче у дужини од 211км, са висинском разликом од 721м, или просеченим падом од 2,9‰. Ширина и дубина реке зависи од водостаја. 

Увац – највећа притока Лима има извориште на источном делу слива реке Дрине. Своје воде добија са планина па се тако извориште Увца формира од саставака низа потока са североисточне падине Озрена. Укупна површина
 слива Увца износи 1.344км2, са средњом надморском висином 1.300м. Дужина његовог тока је 115км, а висинска разлика 657м. 


Увац има велики хидроенергетски потенцијал па су зато годину-две по свршетку Другог светског рата на њему пројектоване три хидроелектране, а одмах затим и почела, сукцесивно, изградња ХЕ Кокин Брод, ХЕ Бистрица и ХЕ Увац.

Значај ХЕ одразио се и на развој околних насеља. До 1950.год Нова Варош је била обична касаба, са зградама изграђеним од чатме и покривеним шиндром, осим цркве, џамије, зграде Општине и Соколског дома. Болница је била у приватној кући са једним лекаром и апотекаром. Варош без водовода и канализације са сеоским кућама већином покривеним сламом, а ноћу осветљаване петролејкама...нова градилишта преобразила су насеље и дале му данашњи изглед.