Сертификати и лиценце

 

“Дринско-Лимске”ХЕ” сертификовано је од стране SGS, Zurich, Swittzеrlаnd према захтевима стандарда:
ISО 9001:2008 од 18.12.2009. за Систем менаџмента квалитетом (QМS)
ISО 14001:2004 18.12.2009. године Систем заштите животне средине (ЕМS)
OHSAS 18001:2007 од 18.12.2009. за Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду 
ISО/IEC 27001:2005 од 09.01.2012. за Систем управљања безбедношћу информацијаУ наредном периоду наставиће се са активностима на побољшању интегрисаног система менаџмента и његовом даљем развоју, што ће бити један од приоритетних циљевa.