Пословодство

 

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД

ОГРАНАК  "Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта


Директор за производњу енергије
Микајило Злојутро
Tел: 031/590-955
Фаx: 031/862-752
e-mail:mikajilo.zlojutro@dlhe.rs


Директор за корпоративну подршку
Јелена Зарић
Тел: 590-952
Фаx: 862-752
е-mail:jelena.zaric@dlhe.rs

Директор за финансијске послове
Зорица Јовановић
Тел: 590-900
Фаx: 864-354
e-mail:zorica.jovanovic@dlhe.rs

"ХЕ Зворник“, Мали Зворник
Tел: 015/471-533
Фаx: 015/471-847

 

"ХЕ Лимске“, Нова Варош

Директор
Предраг Шапоњић
Тел: 033/61-689
Фаx: 033/61-169
e-mail:predrag.saponjic@dlhe.rs

"ХЕ Електроморава“, Чачак
Тел: 032/221-735
Фаx: 032/221-717