Официјални документи

 

Пословни назив фирме:
Огранак "Дринско-Лимске“ Хидроелектране , д.о.о. Бајина Башта
Скраћени пословни назив:
"Дринско-Лимске ХЕ“, д.о.о.Бајина Башта

 

Оснивање:
Огранак "Дринско-Лимске“ Хидроелектране, д.о.о.Бајина Башта променило је правну форму Одлуком о измени одлуке о оснивању Јавних предузећа за производњу хидроелектричне енергије, у делу којим је основано јавно предузеће за производњу хидроелектричне енергије "Дринске хидроелектране“, од 23. новембра 2005. године.


Структура власништва:
100% у власништву Републике Србије.


Регистрација:
У Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре уписано је 01.01.2006. године под бројем БД. 102708/2005.


Адреса седишта:
Трг Душана Јерковића 1, 31 250 Бајина Башта


Матични број:
20114207


ПИБ:
104196916


Основна делатност:
(35.11) Производња хидроелектричне енергије.
Остале делатности:
(41000) Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

 

Нацрт Уговора о статусној промени припајања можете погледати овде.

Закључак Владе Републике Србије на Извештај о активностима у вези започињања статусних промена ЈП „Електропривреда Србије“ и зависних Привредних друштава можете погледати овде.