Локације

 

Oгранак “Дринско-Лимске” хидроелектране д.о.о Бајина Башта
Управна зграда - Трг Душана Јерковића бр. 1, 31 250 Бајина Башта
Објекат ХЕ “Бајина Башта, РХЕ “Бајина Башта” i МХЕ Врело
Перућац бб, 31 256 Перућац

Објекат ХЕ “Зворник”
Краља Петра I бр. 40, 15 318 Мали Зворник


Објекат “Лимске ХЕ”
Управна зграда - Трг Војводе Бојовића бр. 4, 31 320 Нова Варош
ХЕ “Бистрица”
31 325 Бистрица

ХЕ “Кокин Брод”
31 318 Кокин Брод

ХЕ “Потпећ”
31 330 Прибој

ХЕ “Увац”
Акмачићи, 31 320


Објекат ХЕ “Електроморава”
Управна зграда - Господар Јованова 24, 32 000 Чачак
ХЕ “Овчар Бања”
Овчар Бања, 32 242
ХЕ “Међувршје”
Међувршје, 32 255