Ревитализација ХЕ „Бајина Башта“ - Четврти агрегат у пробном раду
15.08.2013

После испитивања која су урађена у протеклих месец дана, добијене су пројектоване карактеристике и резултати, тако да је 14.08. у 16:30 часова ревитализовани агрегат Х4 у ХЕ „Бајина Башта“ кренуо у једномесечни пробни рад.
У току 30 дана пробног рада, агрегат ће радити у свим режимима рада – од минималне до максималне снаге, тестираће се синхрони старт за покретање оба агрегата у РХЕ у пумпном погону. Пробном раду агрегата Х4 претходили су интензивни радови на завршним испитивањима агрегата и помоћне опреме, а састојали су се у провери сигурносних система и уређаја, утврђивању карактеристика обновљеног агрегата, што укључује типска и рутинска испитивања, гаранцијска испитивања. Испитивања која су претходила показала су ваљаност уграђене нове и рехабилитоване опреме.
Завршетак пробног рада агрегата Х4 и званична примопредаја обновљеног агрегата од стране „Andritz hydro“, као извођача радова и услуга, инвеститору ПД „Дринско-Лимске“ ХЕ, односно ЕПС-у, означиће крај комплетне ревитализације ХЕ „Бајина Башта“, која је трајала четири године.

« Back