ЈНГ - 2100-0044-2016 - Набавка електричног и акумулаторског алата (ручне бушилице, брусилице, шафилице итд)

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0175-2016 - Чишћење и обележавање геодетских тачака на низводној страни Бране - главни стубови

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0176-2016 - Санација преливног дела Бране - слапиште МХЕ Радаљска Бања

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0034-2016 - Набавка завртњева, анкера, поп нитни... за потребе Огранка ДЛХЕ - ХЕ Зворник

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0073-2016 - Набавка брава, катанаца и аутомата за врата, за потребе Огранка ДЛХЕ - ХЕ Зворник

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0032-2016 - Набавка материјала за интервенције на грејању у ХЕ Зворник

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0105-2016 - Реконструкција расвете у машинској сали леве обале (припрема за ревитализацију) ХЕ Зворник

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0042-2016 - Услуге изношења смећа и водоснабдевања у ХЕ Бајина Башта (СО Бајина Башта)

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100- 0079-2016 - Набавка радионичких и ручних лампи за потребе обављања радова, ХЕ Зворник

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0063-2016 - Гинеколошки прегледи запослених жена на нивоу Огранка ДЛХЕ

Одлука о обустави поступка


ЈНГ - 2100-0015-2016 - Набавка гума и точкова за транспортна колица на нивоу Огранка ДЛХЕ - ХЕ Зворник

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0078-2016 - Набавка батерија за инструменте и даљинске управљаче, ХЕЕ Зворник

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0019-2016 - Сервисирање и испитивање ГВ побудних система и заштита генератора на А3 и А4, ХЕ Зворник

Одлука о додели уговора


ЈНГ - 2100-0085-2016 - Сервисирање компресора у погонима на нивоу Огранак ДЛХЕ - ХЕ Зворник

Одлука о обустави поступка


ЈНГ - 2100-0007-2017 - Услуга Курс за водећег проверивача LEAD AUDITOR COURSE  по захтевима стандарда ISOIEC 27001 – EX118 (IRCA ISMS LA)

Обавештење о закљученом уговору


ЈНГ - 2100-0008-2017 - Одржавање опреме телефонских централа на нивоу огранка ДЛХЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ЈНГ - 2100-0009-2017 - Сервисирање радио станица на нивоу огранка ДЛХЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНГ - 2100-0002-2017 - Услуге изношења смећа и водоснабдевања y XE Бајина Башта (CO Б. Башта)

Одлука о додели уговора

 

JНГ - 2100-0368-2018 - Испуњење захтева стандарда ISO 14001 – Заштита животне средине на нивоу Огранка ДЛХЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ЈНГ - 2100-0366-2018 - Услуге изношења смећа, чишћење канализације и водоснабдевања  у ХЕ Зворник (СО Мали Зворник)

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

JНГ - 2100-0370-2018 - Испуњење законских обавеза из области заштите и безбедности на раду, на основу контролних провера и праћења закона, на нивоу Огранка ДЛХЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

JНГ - 2100-0369-2018 - Испуњење захтева стандарда OHSAS 18001 - Безбедност и здравље на раду на нивоу Огранка ДЛХЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

JНГ - 2100-0317-2019 - Услуге изношења смећа и водоснабдевања у ДЛХЕ

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору