О ревирзибилној хидроелектрани
Бајина Башта

 

РХЕ Бајина Башта ја акумалиционо – деривационо постројење чија се горња акумулација налази у долини реке Бели Рзав, док доњу акумулацију чини акумулационо језеро постојеће ХЕ Бајина Башта.


Реверзибилно постројење ХЕ Бајина Башта (1976 – 1982) састоји се из следећих објеката:
• Бране “Лазићи” коју практично чине две бране у кањону и на превоју
• Доводно – одводног тунела дужине око 8км, а просечног пречника 6,3м
• Косог цевовода дужине 1.700м и пречника 4,8/4,2м
• Машинске зграде са генераторско – црпним постројењем

 

Давне 1976. године приступило се реализацији храброг подухвата да се вишак воде реке Дрине цевоводима попне уз планину и ускладишти у нову акумулацију на Тари. Акумулација реверзибилне хидроелектране формирала се у кориту реке Бели Рзав, изградњом насутих брана у кањону и на превоју са леве стране реке. Веза између горње и доње акумулације, остварена је доводно-одводним тунелом у чијем склопу је била машинска зграда са две једностепене пумпе-турбине. Реверзибилна електрана је пуштена у рад 27. новембра 1982. године.