О малој хидроелектрани Врело

 

Река Врело извире из моћног извора који формира речни ток. На прилазу Дрини, у коју се улива, прави изузетно атрактивне слапове, после којих се преко стрмог одсека стропоштава у Дрину. Врело је најкраћа река у Србији. Дужина тока је 365 метара па је у народу називају Година.

 

Мала Хидроелектрана Врело налази се у месту Перућац. Почела је да ради 1927.год. Ниска брана са преливним пољем подигнута је испод моста којим се пружа пут Перућац – Бајина Башта. Са њене десне стране је улазна грађевина, а од ње канал дужине 60м којим се вода из реке, под притискокм, одводи у електрану. На првом спрату налази се турбина, а снага се преко каиша преноси на други спрат, где су смештени генератор и разводно постројење за високи напон.