О Хидроелектрани Бистрица

 

Агрегати хидроелектране Бистрица имали су највећу снагу и радили су на највећем паду, одржавали су енергетски систем Електропривреде Србије. Значај хидроелектране Бистрица је данас смањен, али она и данас представља веома значајну карику у елекртроенергетском систему Србије.