О Хидроелектрани Потпећ

 

 

Типа прибранске, хидроелектрана Потпећ има снагу од 54 мегавата са инсталисаним протоком од 165 кубних метара у секунди. Турбине имају 187,5 обртаја у минуту, а акумулација има укупну запремину од 25 милиона кубних метара.

Изградњом хидроелектране Потпећ 1967.године завршена је прва фаза инвестиционог циклуса чиме је хидропотенцијал реке Увац у потпуности искоришћен.