ХЕ Кокин Брод
Историјат

 

На платоу Думбелског брда изграђен је слободан бетонски прелив састављен од 4 чуна, висине 64м и преко прелива бетонски мост за повезивање два дела бране. Други део конструкције бране је од земље у коју је уграђено око 2.650.000м3 земље и камена. Та огромна маса зауставила је Увац и створила језеро дуго око 26км.

На овом градилишту радило је око 1500 људи и све је било механизовано, али и упркос томе, током изградње своје животе изгубило је 15 радника.
Кроз тело бране пробија се доводни тунел, пречника 3,9м, за прибранску ХЕ Кокин Брод. Дуг је 267м и служи за довод воде из акумулационог језера у централу на десној обали Увца.

Акумулација Кокин Брод, протеже се дуж реке Увац и запремине је 250 милиона м3.

Машинска зграда смештена је на десној обали Увца, низводно од бране Кокин Брод. У њој су смештене две турбине, са вертикалним осовинама директно спојеним са генератором. Командна просторија електране налази се уз машинску салу. Разводно постројење од 110 киловолти налази се непосредно уз машинску зграду.

Од 1961.год село Кокин Брод више не постоји. Пуњењем акумулације настало је ново, најмлађе, Златарско језеро на чијим обалама су сада нове куће, продавнице и ресторани. После пуњења језера, пет села нововарошке општине потпуно су одсечена од центра своје Општине, јер је висећи мост у Пуљцима остао 20м под водом. Предузеће Лимске хидроелектране изградила су два нова висећа моста, у Пуљцима и Павловића броду, као и прилазни пут.

Марта 1962.год пуштена је у рад ХЕ Кокин Брод. Два агрегата од 11,25 мегавата производе годишње 45 милиона киловат часова електричне енергије. Пуштањем у рад и друге електране на Увцу, завршени су сви главни радови на објектима Хидросистема Кокин Брод – Бистрица.