ХЕ
28.12.2015

Радови на градилишту у ХЕ "Зворник" увелико трају и све иде по плану. Демонтирана је комплетна електромашинска опрема првог агрегата који се ревитализује. Oпрема је одложена на отворени складишни простор који је посебно изграђен за ту намену. Поједини габаритни делови као што су статор и ротор генератора и турбински поклопац, пре складиштења су исечени или растављени како би се олакшао транспорт и само складиштење.

Према речима Томице Јовановића, директора ХЕ "Зворник", у току су грађевински радови у простору обртног кола турбине и вертикалног дела сифона. Обавља се припрема за сечење облоге и бетона због повећења пречника радног кола турбине.

Поред демонтажних радова извршени су и одређени  монтажни радови: монтиран је нови блок трансформатор за агрегат А1, а такође је монтиран и нови блок трансформатор за агрегат А2 који ће до завршетка ревитализације агрегата А2 служити као резервни блок трансформатор. Оба трансформатора су испитана и спремни су за погон.

Према плану је предвиђено да сва опрема за агрегат А1 буде испоручена на градилиште почетком фебруара 2016. Радови на уградњи главне опреме планирани су за почетак марта 2016.

Завршетак радова на ревитализацији агрегата А1, по усвојеној  динамици, је 10. октобар 2016. године.

« Back