HE
28.12.2015

Radovi na gradilištu u HE "Zvornik" uveliko traju i sve ide po planu. Demontirana je kompletna elektromašinska oprema prvog agregata koji se revitalizuje. Oprema je odložena na otvoreni skladišni prostor koji je posebno izgrađen za tu namenu. Pojedini gabaritni delovi kao što su stator i rotor generatora i turbinski poklopac, pre skladištenja su isečeni ili rastavljeni kako bi se olakšao transport i samo skladištenje.

Prema rečima Tomice Jovanovića, direktora HE "Zvornik", u toku su građevinski radovi u prostoru obrtnog kola turbine i vertikalnog dela sifona. Obavlja se priprema za sečenje obloge i betona zbog povećenja prečnika radnog kola turbine.

Pored demontažnih radova izvršeni su i određeni  montažni radovi: montiran je novi blok transformator za agregat A1, a takođe je montiran i novi blok transformator za agregat A2 koji će do završetka revitalizacije agregata A2 služiti kao rezervni blok transformator. Oba transformatora su ispitana i spremni su za pogon.

Prema planu je predviđeno da sva oprema za agregat A1 bude isporučena na gradilište početkom februara 2016. Radovi na ugradnji glavne opreme planirani su za početak marta 2016.

Završetak radova na revitalizaciji agregata A1, po usvojenoj  dinamici, je 10. oktobar 2016. godine.

« Back