• JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 • JАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
 • ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈН
 •  

   

   

   

   

   

   


  ЈН ВВ - 57-2-2015 - Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ Бајина Башта 2015-2016. године

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  Одговор 1

  Обавештење о продужењу рока

  Прва измена КД

  Измењена КД

  ЈН ВВ - 2-2015 - Eлектромонтажни радови и набавка материјала на замени проводника и овесне опреме на делу далековода 309 (4,7км), ХЕ Електроморава

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  JН 2100-0013-2015 - Ревитализација темељних испуста у брани ХЕ Бајина Башта - набавка опреме и извођење радова - трећа фаза

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација


  ЈН ВВ - 34-2-2015 - Набавка летњих и зимских аутогума за теретни и путнички програм у Огранку ДЛХЕ

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација


  ЈН ВВ - 29-2015 - Стање доводно-одводног тунела - мерење, годишња анализа и анализа стања тунела

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација


  ЈН ВВ - 57-1-2015 - Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2015/2016. године

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација
   

  JН ВВ - 21-2015 - Санација ограде поред пута за круну бране ХЕ Бајина Башта

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  ЈН ВВ - 56-2015 - Реконструкција улице према филтерском постројењу Перућац

  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

   

  ЈН ВВ - 3-2015 - Осматрање објеката у Огранку ДЛХЕ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права