ХЕ Зворник
О ХЕ данас

 

ХЕ Зворник је „прибранско-проточно постројење, са сваке стране опремљено по једном машинском зградом, у којима су смештена по два агрегата.


Дужина саме бране је 166,5 м, а укупна дужина рачунајући и машинске зграде износи 267 м. Грађевинска висина бране је 42 м, док је корисни пад 21,6м.


Брана има осам преливних поља за пропуштање сувишних вода, слапиште дужине 32м за умиривање енергије воде која се прелива, а обезбеђена је и са 4 темељна испусна тунела за пропуштање речног наноса и вишка воде.
Са десне стране у брани је тунел дуг 125 м и широк 2,5м који служи за пропуштање балвана. На левој страни бране је изгрђена рибља стаза, укупне дужине 160 метара, чиме се води рачуна о риби која из река Дунава и Саве улазе у Дрину а за време мрешћења допиру чак до њених изворишта.
У брану ХЕ Зворник уграђена су четири агрегата, распоређени по два у свакој од машинских зграда, са обе стране реке. Почетна инсталисана снага сваког агрегата, који се састоји од по једне турбине и генератора, износила је по 22,4 мегавата, што је давало укупну снагу од 86,6 мегавата. У новије време, подизањем горњег нивоа воде и продубљивањем корита Дрине испод бране, повећан је користан пад тако да је повећана снага агрегата на нешто више од по 24 мегавата, што у укупној снази износи 96 мегавата.


Турбине су типа Каплан са вертикалним вратилом јачине од по 30,400 КС, генератори су вертикални са ваздушним хлађењем.
Комплетно управљање Хидроелектраном је аутоматизовано и врши се из Разводног постројења, које је смештено 600м даље од бране.
Изградњом бране, на Дрини се формирало вештачко језеро, дугачко око 25 километара, од Малог Зворника до Велике Реке.


У ХЕ Зворник обављени су радови комплетног сервиса на генераторима као и уградња система за надзор над радом електране. Студија под надзивом „Модернизација и могућност повећања снаге и производње у ХЕ Зворник“ урађена је 2002. године. Студија је показала да постоје реалне могућности да се кроз ревитализацију ХЕ Зворник оствари значајно повећајне снаге и произведене енергије.