Вест о статусним променама
24.06.2015

 


У складу са статусним променама предвиђеним Програмом реорганизације „Електропривреде Србије“, на који је Влада Србије дала сагласност 27. новембра 2014. године у матично предузеће Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ од 1. јула припојена су привредна друштва за производњу угља и енергије „Хидроелектране Ђердап“, „Дринско-Лимске хидроелектране“, „ЕПС Обновљиви извори“, „Термоелектране Никола Тесла“, „Термоелектране-копови Костолац“, „Панонске Темоелектране-Топлане“ и Рударски басен „Колубара“.

Матично предузеће ЈП ЕПС од 1. јула је и оснивач зависног привредног друштва „ЕПС Дистрибуција“, који чине досадашња привредна друштва „Електровојводина“, „Електродистрибуција Београд“, „Електросрбија“, „Југоисток“ и „Центар“.

Зависно привредно друштво „ЕПС Снабдевање“, чији је оснивач, такође, ЈП ЕПС, задужено је за јавно и комерцијално снабдевање електричном енергијом.

« Back