Успешна фабричка испитивања радног кола
15.02.2016

Ревитализација ХЕ "Зворник".


Испитивања Каплан радног кола за извршена су у седишту извођача "Voith hydro" у Аустрији. Ново радно коло има пет лопатица, тежине је 35 тона, пречника 4,85 метара и максималне излазне снаге 31,4 MW. Због заштите животне средине, радно коло је испуњено деминерализованом водом, а не уљем. Тиме се спречава загађење реке Дрине које би наступило услед нежељеног процуривања уља. Сви делови радног кола биће израђени од нерђајућег челика.

« Back