Соларна електрана у Заовинама
20.02.2015

Соларна електрана у Заовинама

Како Србија има велике потенцијале у енергетици, неопходно је коришћење свих расположивих енергетиских потенцијала и додатно инвестиирање нарочито у области обновљивих извора енергије воде, ветра и сунца.
У плановима ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ је изградња фотонапонске електране од 345 киловата у Заовинама на брани „Лазићи“.
Пројекат за изградњу соларне електране у Заовинама је спреман, а реализоваће се из сопствених средстава и уколико не буде додатних проблема, требало би да буде следеће године у функцији.
- Ако се посматра у односу на већ инсталисану снагу хидрокапацитета, снага будуће соларне електране није велика, али је значајна. Добићемо нешто ново у Бајиној Башти и покушаћемо да искористимо све потенцијале које имамо. Електрана ће се градити на брани „Лазићи“ и већ смо започели одређене активности у смислу набавке дела опрем, истиче Златан Јовановић, в.д. директора ПД „Дринско-Лимске ХЕ“. Међутим, постоје извесне несугласице са надлежним Министарством за заштиту животне средине и Заводом за заштиту животне средине, јер није добијена сагласност на свих 300 киловата због, по нашем мишљењу, погрешног тумачења једне уредбе о режимима заштите. Како објашњава Јовановић, према Уредби о режимима заштите природе предвиђено је да се у трећој зони омогући изградња соларних електрана до 100 киловата снаге, што је нама било прилично нелогично, ако имате у виду да се дозвољава изградња хидроелектрана до 30 мегавата. Главни проблем је што се Заовине третирају као заштићено подручје иако то још увек нису. Ипак, очекујемо добијање сагласности за свих 300 киловата, како би наредне године почела набавка опреме и изградња соларне електране.
-Градјевински радови започети на самом крају прошле године, прекинути су због лоших временских услова. Тренутно се у две машинске радионице ХЕ „Бајина Башта“ израђује носећа метална конструкција за соларе панеле. У оквиру прве фазе ради се конструкција за 100 киловата, каже Слободан Спасојевић, главни машински инжењер за техничко-технолошку припрему у ХЕ „Бајина Башта“.
Након израде конструкције следи топло цинковање, а затим њихова уградња на лицу места.

« Back