Резултати ревитализације ХЕ „Електроморава“
05.05.2014

Повећање и снаге и производње - Максимална дневна производња, при најбољим хидролошким условима, пре ревитализације у ХЕ „Електроморава“ била је 320.000 киловат-сати, док је након ревитализације постигнута максимална вредност производње од 400.000 киловат-сати. Производња је повећана за 25 одсто, што одговара снази једног новог агрегата од 3,7 мегавата.

Укупна снага обе електране пре ревитализације је износила 13 мегавата, док је након ревитализације повећана на 16,7 мегавата. Осим повећане производње, ревитализацијом је скраћено трајање ремонта и то са 15 на седам дана по агрегату.

« Back