Ревитализација ХЕ „Бајина Башта“ - Припреме за прво покретање
18.07.2013

 

У ХЕ „Бајина Башта“ извршена је монтажа комплетне електро и машинске опреме на последњем агрегату који се ревитализује. Тренутно се раде интерни тестови поједине опреме и елемената и агрегат се припрема за прво покретање које ће бити обављено 22. јула.

Најважнији послови који су урађени у првој половини јула су комплетирање трансформатора 220 kV на 15/65 kV, завршни радови на генератору и турбинској регулацији. Поједина опрема и делови су већ тестирани и чекају прво покретање и наставак испитивања. Испитивања ради главни извођач „Andritz hydro“ уз надзор стручњака ХЕ „Бајина Башта“.

Обезбеђени су сви предуслови да може да се напуни цевовод, да се обави окретање, као и да се испроба да ли је све урађено по правилима, прописима и техничким захтевима. Након тога следе тестови који треба да докажу да опрема која је уграђена издржава напоне, струје и притиске. По добијању и потврђивању резултата да опрема може да издржи све наведено, планирано је да агрегат Х4 иде у пробни рад од месец дана.

У току испитивања предстоји период значајних провера на новој и ревитализованој опреми: турбини, генератору, побудном систему, разводном постројењу, као и улазном затварачу. Док се агрегат у испитивању покреће и зауставља, биће проверене све његове техничке карактеристике, како би агрегат Х4 10. августа кренуо у једномесечни пробни рад.
- Период до пробног рада користи се за провере, анализе и прорачуне, како би се упоредили резултати добијени у току исптивања са захтеваним у тендерској документацији, а ревитализовани агрегат издржао нови радни циклус од 30 до 40 година - каже Мијодраг Читаковић, директор ПД „Дринско-Лимске“ ХЕ.

 

« Back