Продаја отпадног материјала усменим јавним надметањем
14.12.2016

На основу одлуке о отуђењу отпадног материјала путем јавне лицитације од 18.11.2016.године, коју је донео финансијски директор Огранка "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта ЈП ЕПС Београд, Комисија за спровођење поступка лицитације, оглашава продају отпадног материјала усменим јавним надметањем.

Оглас за продају отпадног материјала

« Back