ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА
29.11.2017

Ha основу Одлуке Финансијског директора бр. 6.05.4 - Е.02.01 — 580537/2 од 17.11.2017. године о продаји отпадног

материјала путем прикупљања понуда, Комисија за спровођење поступка продаје orлaшaвa Поновљени Јавни позив за достављање понуда за куповину отпадних материјала

 

Поновљени Јавни позив

Понуда за збрињавање отпада

 
« Back