ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА
19.12.2017

Ha основу Одлуке бр. 6.05 4-Е.02.01. 641807/2-2017 oд 19.12.2017. године о отуђењу отпадног материјала путем јавнe лицитације коју је донео финансијски директор огранка „Дринско-Лимкe XЕ" Бајина Башта Јaвнor пpeдyзeћa "EПC" Бeoгpaд, Koмиcиja за спровођење поступка лицитације оглашава JABHO НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА путем јавне лицитације.

Јавни позив

« Back