ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАДМЕТАЊЕ РАДИ ПРОДАЈЕ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА, ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
11.04.2017

На основу Одлуке  бр.6.05.4-Е.02.01 - 176168/2-2016 од 04.04.2017. године о отуђењу отпадног материјала путем јавне лицитације, коју је донео финансијски директор огранка „Дринско-Лимске ХЕ'' Бајина Башта Јавног предузећа ''ЕПС'' Београд,  Комисија за спровођење поступка лицитације, оглашава Јавно надметање ради продаје отпадних материјала.


Јавно надметање

« Back