ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА – ОТПАДНО УЉЕ
27.08.2018

Ha основу Одлуке финансијског директора Огранка бр. 6.05.4 - Е.02.01 -369111/2 од 27.07.2018. године о продаји опасног отпадног материјала путем прикупљања затворених понуда  после јавног оглашавања, Комисија за спровођење поступка  продаје оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА – ОТПАДНО УЉЕ

Јавни позив

Понуда за уља

« Back