ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА
27.08.2018

Ha основу Одлуке директора бр. 6.05.4 - Е.02.01 - 41498812 - 2018 од. 23.08.2018. године о продаји отпадног материјала путем прикупљања понуда Kомисија зa спровођење поступка лицитације orлaшaвa ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАЛА

 

Јавни позив

Образац понуде

Одговор на питања

« Back