Из ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ - Искористити сваку кап
25.07.2013

На предлог стручњака Привредног друштва „Дринско-Лимске ХЕ“ покренута је иницијатива да се за сушне периоде, када је потребно обезбедити биолошки минимум протока воде преко бране, у ХЕ „Међувршје” направи идејно решење за мали хидроагрегат снаге 600 киловата, чија би просечна годишња производња електричне енергије била 1.700.000 киловат-часова. Ова идеја је прихваћена, а сагласност су дали ЕПС-а и ПД „Дринско-Лимске ХЕ“. Реализација изградње трећег агрегата у овој електрани започела је пре неколико месеци. Инвестиција је вредна 662 хиљаде евра, а реализује се сопственим средствима ЕПС-а и ПД „Дринско-Лимске ХЕ”.


За додатни агрегат у ХЕ „Електроморава” урађен је идејни пројекат и комплетна опрема домаћих произвођача, која је на градилишту у ХЕ „Међувршје”, генератор и трансформатор (АТБ Север), турбина и радно коло (Андино), ормани за управљање (Институт Михаило Пупин), цевовод, затварачи, спирала (АТБ Бор). Монтажа опреме започела је 18. јула и трајаће око 90 дана.
Да би се извели неопходни грађевински радови, користи се период сушног времена, када су дотоци мали, па је због тога ХЕ „Међувршје” у планском застоју од 23. до 25. јула.


У овој електрани јуче су почели радови на прикључењу цевовода нове турбине на постојећи цевовод, што је један од веома деликатних и важних послова који ће омогућити даљу монтажу опреме. Одмах потом следе грађевински радови, израда одвода турбинске воде у сифон, уградња спирале и радног кола у грађевинску конструкцију. За све радове урађени су одговарајући пројекти, прорачуни и анализе. Пуштањем у рад овог хидроагрегата искористиће се свака кап воде која дотиче у језеро ХЕ „Међувршје” током сушног периода.

« Back