Из ХЕ „Бајина Башта“ - Успешан старт
23.07.2013

Агрегат Х4 у ХЕ „Бајина Башта“ јуче, у поподневним часовима, успешно је први пут покренут, а како кажу инжењери стартовала је прва механичка вртња агрегата. Агрегат се понашао без проблема. Сада предстоји период значајних испитивања и провера на новој и ревитализованој опреми: турбини, генератору, побудном систему, разводном постројењу и улазном затварачу. Док се агрегат у испитивању покреће и зауставља, у наредне три недеље биће проверене све техничке карактеристике, како би 10. августа агрегат Х4 кренуо у једномесечни пробни рад.
Период до пробног рада користи се за провере, анализе и прорачуне, како би се резултати добијени у току испитивања упоредили са захтеваним у тендерској документацији.

« Back