Из ХЕ „Бајина Башта“
06.12.2013

Производња већа за четвртину - Почетком децембра природни доток на профилу хидроелектране „Бајина Башта“ је 150 метара кубних у секунди, што је знатно мање у односу на уобичајени вишегодишњи просек. Ситуација се ублажава тиме што се ангажују акумулације у сливу Дрине, па је производња у ХЕ „Бајина Башта“ изнад плана за децембар 2013. године.

Иначе, укупна производња проточне ХЕ „Бајина Башта“, од почетка године до сада, већа је за 25 одсто у односу на биланс. После завршене ревитализације ХЕ „Бајина Башта“ и отклањања констатованих недостатка, сви агрегати су погонски спремни и остварују пројектовану снагу од четири пута по 105 мегавата.

« Back