Друштвено-одговорно пословање ЕПС-а и ПД „Дринско-Лимске ХЕ“
30.08.2013

Спуштена кота Перућца ради санације моста у Вишеграду
Спуштањем коте језера Перућац ради санације моста Мехмед-паше Соколовића у Вишеграду „Елекотропривреда Србије“ и Привредно друштво „Дринско-Лимске хидролектране“ показали су висок ниво друштвене одговорности и спремности на сарадњу. Обарање коте језера почело је 27. августа и завршено је данас у осам часова, када је предвиђено да почну радови на мосту.
Да би се обавила санација моста “Мехмед-паше Соколовића“, који је значајан историјски споменик и под заштитом је УНЕСЦО, било је неопходно обезбедити приступ делу стубова моста који су редовним приликама под водом. Како су средства донирана за санацију скромна, извођач радова је тражио да се ради појефтињења радова не подиже загат, већ да се радови обављају у време малих дотока и ниског нивоа воде реке Дрине. ЈП ЕПС и ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ неће директно учествовати у финансирању санације моста, већ свој допринос дају тиме што неће тражити обештећење због обарања коте језера.
- На локацији моста, при садашњем обиму дотока, што је око 100 метара у секунди или мање, природна кота воде реке Дрине износи 286 метара надморске висине – кажу у Дирекцији ЕПС-а за производњу енергије. - То значи да се испод те коте утицај језера ХЕ „Бајина Башта“ не осећа, већ да само зависи од дотока реке, без обзира који је ниво воде у језеру код ХЕ.
Уобичајена радна кота језера ХЕ „Бајина Башта“ је 290 метара надморске висине, а да би кота воде код моста у Вишеграду била 286 метара надморске висине, кота горње воде се и код ХЕ мора спустити за око четири метра. По Споразуму, радови би требало да трају 30 дана, али се очекује да ће трајати десетак дана дуже, што доводи до губитка производње од око два милиона киловат-сати, односно до укупне суме од око 200.000 евра.

« Back