PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU OTPADNIH MATERIJALA
29.11.2017

Ha osnovu Odluke Finansijskog direktora br. 6.05.4 - E.02.01 — 580537/2 od 17.11.2017. godine o prodaji otpadnog

materijala putem prikupljanja ponuda, Komisija za sprovođenje postupka prodaje orlašava Ponovljeni Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu otpadnih materijala

 

Ponovljeni Javni poziv

Ponuda za zbrinjavanje otpada

 
« Back