JAVNO NADMETANJE RADI PRODAJE OTPADNIH MATERIJALA
19.12.2017

Ha osnovu Odluke br. 6.05 4-E.02.01. 641807/2-2017 od 19.12.2017. godine o otuđenju otpadnog materijala putem javne licitacije koju je doneo finansijski direktor ogranka „Drinsko-Limke XE" Bajina Bašta Javnor ppedyzeća "EPC" Beogpad, Komicija za sprovođenje postupka licitacije oglašava JABHO NADMETANJE RADI PRODAJE OTPADNIH MATERIJALA putem javne licitacije.

Javni poziv

« Back