O hidroelektranama
Bajina Bašta  

hidroelektrana bajina basta mapa

 

Od Šćepan polja, gde nastaje od reka Pive i Tare pa do Rače bosanske, na svom veoma krivudavom toku u dužini od 346km, Drina je graditeljima postavila težak zadatak – ukrotiti njene vode i pregraditi je kako bi se maksimalno iskoristili njeni potencijali.

 

Reka Drina, prema količinama vode, padovima i obliku sliva, može se podeliti na tri dela:

Gornji tok, od Šćepan polja do ušća Lima, veoma pogodan za energetsko korišćenje.

Srednji tok, od ušća Lima do Zvornika, takođe pogodan za energetsko korišćenje.

Donji tok, prostire se od Zvornika do ušća u Savu i u pogledu energetskog korišćenja vodene snage nema onakav značaj kao srednji i gornji tok.

 

Kada je silna i neukrotiva Drina pregrađena branom dugom 460 metara i visokom 90 metara, stvoreno je prelepo Perućačko jezero jezero koje doseže sve do Višegrada, i Andrićeve NA DRINI ĆUPRIJE. Perućac je akumulaciono jezero koje se vodom napaja iz reke Drine, površine je oko 12,4 km², zapremine 340.000 000 m³ vode, a duboko je do 60 metara. Dužina jezera iznosi oko 54 km, najmanja širina je oko 150 metara, a najveća širina oko 1000 metara. Sredina jezera predstavlja granicu između Republike Srpske, BiH i Republike Srbije.

U sklopu hidroelektrana Bajina bašta nalaze se hidroelektrana Bajina Bašta, revirzibilna hidroelektrana Bajina Bašta i mini hidroelektrana Vrelo.