ХЕ Међувршје и ХЕ Овчар бања
О ХЕ данас

 

„Електроморава“ као најстарија хидроелектрана је прва у ЕПС-у у којој је урађена ревитализација електромашинске опреме. Одлуку о ревитализацији донео је управни одбор ЕПС-а а потврдила га је Влада Републике Србије 26.јула 2006.године.
Претходна комплексна испитивања на опреми урадили су „Машински факултет“ Београд и Институт „Јарослав Черни“ Београд. Пројектну и тендерску документацију урадио је „Енергопројект“ Београд.
Испоручиоци опреме били су „АТБ – Север“ Суботица са „АНДИНОМ“ Француска, за турбину и генератор; АБС-Минел Београд за опрему разводног постројења, блок трансформаторе, сопствену потрошњу и осталу напонску електроопрему; Институт „Михаило Пупин“ Београд за опрему управљања и заштите; Институт „Никола Тесла“ Београд за побудни систем, исправљаче и инверторе.
Радови на терену почели су 18.05.2008.год у Овчар Бањи, а завршени 19.12.2010.год у Међувршју. Радови су извођени сукцесивно електрана по електрана, односно агрегат по агрегат. Обим радова на ревитализацији био је велики. Замењено је око 95% електромашинске опреме турбине и генератора, док је остала електроопрема у потпуности замењена.
Ревитализацијом, снага електране повећана је за 25%, а адекватно томе и производња. Сада обе електране имају укупну снагу 17 МW са инсталисаним протоком од 50м3/с. (данас) 


Хидроелектрана Овчар Бања, пре ревитализације имала је снагу од 6 мегавата, а инсталисана снага турбине после ревитализације износи 3,2 и 5,06 мегавата. Тип је проточне деривационе хидроелектране, са укупним инсталисаним протоком од 40 кубних метара у секунди, док је пројектована запремина акумулације 3 милиона кубних метара. 


Хидроелектрана Међувршје је проточног типа, која је пре ревитализације, имала снагу од 7 мегавата, са инсталисаним протоком од 40 кубних метара у секунди. Инсталисана снага турбина после ревитализације износи 3,4 и 5,6 мегавата. Пројектована запремина акумулације је 18 милиона кубних метара, а просечна годишња производња обе електране износи 60 милиона кWх електричне енергије.