ХЕ Међувршје и ХЕ Овчар бања

ИСТОРИЈАТ

 

Идеја о градњи ХЕ у Овчарско – Кабларској клисури доста је стара. Према сачуваној документацији 26.априла 1901.год. стручна комисија и заинтересовани инвеститор изашли су на терен и утврдили могућност градње овог објекта. Услови су били добри јер велики поводање који се десио на Морави 1896.год, на самом улазу у Овчарско – кабларску клисуру, одроњавањем десне обале направио је брану и остварио знатан пад на релативно малој дужини реке. Требало је подићи мању брану и прокопати тунел и услови за хидроцентралу били би обезбеђени.

Одмах након завршетка Другог светског рата концепција о коришћењу потенцијала Западне Мораве у Овчарско – Кабларској клисури проширена је на цео потез, тако да је поред деривационе електране у Овчар Бањи планирана и прибранска низводна електрана у Међувршју. Величина обе електране је 6 и 7 МW на укупном паду од 40м. После завршетка најнеопходнијих истраживања и припрема отпочели су радови 1.јула 1946.год у Овчар Бањи а 1947.год у Међувршју.
Радови су извођени сукцесивно тако да је први агрегат у Овчар Бањи укључен на мрежу 31.08.1954.год а последњи у Међувршју 15.05.1957.год, чиме је коначно изграђена и монтажа завршена.
Од тада Електрана непрекидно ради са просечном годишњом производњом 60 милиона кwх електричне енергије.
13. маја 1965.год, приликом велике поплаве на Западној Морави, обе електране биле су потпуно поплављене а бране оштећене. Тада електрана, због чишћења и поправки, није радила скоро годину дана.